آرشیو مطالب : مصاحبه

گزارش مهر از مراسم عزاداری ۲۸ صفر؛

سفره عزاداری دوده همچنان برپاست

سفره عزاداری دوده همچنان برپاست
رئیس اندیشگاه سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران خبر داد

ثبت تجربه زیست روزهای كرونایی در حوزه علم و فرهنگ

ثبت تجربه زیست روزهای كرونایی در حوزه علم و فرهنگ

مطالعه مردم شناسی نقش آب در فرهنگ مردم جزیره هنگام انجام شد

مطالعه مردم شناسی نقش آب در فرهنگ مردم جزیره هنگام انجام شد
بهرام سرمست:

نزدیك بود حادثه دروازه قرآن شیراز در قم تكرار شد

نزدیك بود حادثه دروازه قرآن شیراز در قم تكرار شد
تبیین علت حضور سپهبد شهید و نیروهایش در منطقه در یك كتاب

اگر سردار سلیمانی نبود واقعه حره در جهان اسلام تكرار می شد

اگر سردار سلیمانی نبود واقعه حره در جهان اسلام تكرار می شد
توسط انتشارات ستارگان درخشان؛

كتاب زندگینامه شهدای ورزشكار خمینی شهر چاپ شد

كتاب زندگینامه شهدای ورزشكار خمینی شهر چاپ شد
نگاهی به روزهای افتخار

كتاب خط مقدم منتشر گردید

كتاب خط مقدم منتشر گردید

اطلاعیه استخدامی سازمان حفاظت محیط زیست

اطلاعیه استخدامی سازمان حفاظت محیط زیست
پژوهشگر ارشد مركز ملی تحقیقات علمی فرانسه مطرح كرد:

جامعه فعلی فرانسه از نظر فرهنگی مسیحی نیست، اروپا و تقلیل دین

جامعه فعلی فرانسه از نظر فرهنگی مسیحی نیست، اروپا و تقلیل دین
چاپ دوم كتاب كمیل هنوز زنده است رونمایی شد؛

خاطرات گردان كمیل را نقل مجالس كنید

خاطرات گردان كمیل را نقل مجالس كنید
معصومه رامهرمزی:

كتاب امدادگر كجایی بیان ناگفته هایی از امدادگران بی ادعا است

كتاب امدادگر كجایی بیان ناگفته هایی از امدادگران بی ادعا است
پرسی بلاگ