مطالب پرسی بلاگ

با حضور در كمیسیون فرهنگی مجلس؛

مختارپور از نمایندگان مجلس درخواست كمك كرد

مختارپور از نمایندگان مجلس درخواست كمك كرد

مرزبانی مرجع امنیت را حاكمیت تلقی می كند

مرزبانی مرجع امنیت را حاكمیت تلقی می كند
معاون امور مجلس رئیس جمهور:

ستون خیمه خانواده زن و مادر است

ستون خیمه خانواده زن و مادر است

آمار جهانی كرونا

آمار جهانی كرونا

بارش پراكنده باران در سواحل دریای خزر

بارش پراكنده باران در سواحل دریای خزر
توسط انتشارات ققنوس؛

دومین كتاب والری تریرویلر درباره سیاستمداران چاپ شد

دومین كتاب والری تریرویلر درباره سیاستمداران چاپ شد

بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان در كمیسیون آموزش

بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان در كمیسیون آموزش
یادداشت؛

حدیثی كه عمل به آن خوی استكباری را در مسؤلان می كشد

حدیثی كه عمل به آن خوی استكباری را در مسؤلان می كشد

كشف بیش از ۱۰ تن شیشه در كشور

كشف بیش از ۱۰ تن شیشه در كشور
توسط نشر صاد؛

اعلام نتایج مسابقه روز جهانی كتاب الكترونیك

اعلام نتایج مسابقه روز جهانی كتاب الكترونیك
پرسی بلاگ