مطالب پرسی بلاگ

حجت الاسلام ارسطا در هم اندیشی رابطه فقه و اخلاق :

مدیریت فقهی اخلاق محور در جامعه كنونی امكان پذیر است

مدیریت فقهی اخلاق محور در جامعه كنونی امكان پذیر است

سیر تا روابط عمومی مهدی جمشیدی در مراحل پایانی نگارش

سیر تا روابط عمومی مهدی جمشیدی در مراحل پایانی نگارش
بسته معلم خصوصی

كنكور آسان است

كنكور آسان است
به قلم یك متخصص پزشكی قانونی

رمان ساكن خیابان بهشت راوی لطمه های اجتماعی زنان شد

رمان ساكن خیابان بهشت راوی لطمه های اجتماعی زنان شد

راه اندازی بوستان روستایی در اولویت منابع طبیعی تهران

راه اندازی بوستان روستایی در اولویت منابع طبیعی تهران
یحیی نیازی در رونمایی كتاب تاریخ شفاهی علی اصغر زارعی :

مرحوم زارعی حق خواه و حق طلب بودند

مرحوم زارعی حق خواه و حق طلب بودند
سعید معیدفر :

چرا به پرسشنامه ها جواب نمی دهیم؟

چرا به پرسشنامه ها جواب نمی دهیم؟
صالحی در مراسم افتتاحیه مطرح كرد؛

نمایشگاه مجازی كتاب موجب كمترشدن تخلفات اقتصادی می شود

نمایشگاه مجازی كتاب موجب كمترشدن تخلفات اقتصادی می شود
در جلسه كمیسیون ماده پنج صورت گرفت:

موافقت با طرح اصلاحی محور ۳۵ متری كرمان

موافقت با طرح اصلاحی محور ۳۵ متری كرمان

ضرورت استفاده از دتكتورهای مونوكسیدكربن در ساختمانها

ضرورت استفاده از دتكتورهای مونوكسیدكربن در ساختمانها
پرسی بلاگ