مطالب پرسی بلاگ

مدیر كل امور زنان و خانواده استانداری تهران تاكید كرد

ضرورت تدوین سند ارتقاء وضعیت بانوان بعنوان مكمل سند توسعه استان تهران

ضرورت تدوین سند ارتقاء وضعیت بانوان بعنوان مكمل سند توسعه استان تهران
یادداشت، مهدیه پالیزبان

امیدواریم معجزه ای امام مقاومت را به ما بازگرداند

امیدواریم معجزه ای امام مقاومت را به ما بازگرداند
نگاهی به شبكه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر ایران

فلسفه ایجاد شبكه شهرهای خلاق پرورش ایده هاست

فلسفه ایجاد شبكه شهرهای خلاق پرورش ایده هاست
توسط انتشارات معین؛

آب انبار به چاپ نهم رسید

آب انبار به چاپ نهم رسید

جزئیات فعالیت های فرهنگی در اماكن استقرار نیروهای شهرداری تهران در مراسم اربعین

جزئیات فعالیت های فرهنگی در اماكن استقرار نیروهای شهرداری تهران در مراسم اربعین

دستگیری ۱۰ عضو شركت هرمی كیونت در مهرآباد

دستگیری ۱۰ عضو شركت هرمی كیونت در مهرآباد
مدیرعامل اسبق سازمان بیمه سلامت:

استقرار سازمان الكترونیك منجر به افزایش كیفیت خدمات سلامت می شود

استقرار سازمان الكترونیك منجر به افزایش كیفیت خدمات سلامت می شود
با حضور وزیر بهداشت و نماینده سازمان جهانی بهداشت؛

كتاب پوشش همگانی سلامت رونمایی گردید

كتاب پوشش همگانی سلامت رونمایی گردید

جمع آوری ۴۰۶ تن زباله در مرز مهران

جمع آوری ۴۰۶ تن زباله در مرز مهران
در گزارش پرسی بلاگ مطرح شد؛

پیشنهادهایی برای فربه شدن گردشگری، ایجاد شبكه گردشگری انگلیسی

پیشنهادهایی برای فربه شدن گردشگری، ایجاد شبكه گردشگری انگلیسی
پرسی بلاگ