آرشیو مطالب : وزارت علوم


واکنش رئیس کل سازمان نظام پزشکی به اظهارات وزیر علوم درباره ادغام دانشگاه های وزارت بهداشت

واکنش رئیس کل سازمان نظام پزشکی به اظهارات وزیر علوم درباره ادغام دانشگاه های وزارت بهداشت
با موضوعات مربوط به فقه حكومتی و قانون گذاری

فصلنامه دانش حقوق عمومی پژوهشكده شورای نگهبان فراخوان مقاله داد

فصلنامه دانش حقوق عمومی پژوهشكده شورای نگهبان فراخوان مقاله داد

راهكارهای توسعه ایرانشناسی در ارمنستان بررسی گردید

راهكارهای توسعه ایرانشناسی در ارمنستان بررسی گردید
در دانشگاه زنجان انجام شد

راه اندازی ایستگاه تیمار، تحقیقات و پرورش آهو

راه اندازی ایستگاه تیمار، تحقیقات و پرورش آهو
گزینه های روی میز آموزش و پرورش برای كمك به سیل زدگان؛

احتمال تاخیر برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان مناطق سیل زده

احتمال تاخیر برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان مناطق سیل زده

شرایط ثبت نام سرباز امریه وزارت علوم تشریح شد

شرایط ثبت نام سرباز امریه وزارت علوم تشریح شد
پرسی بلاگ