مطالب پرسی بلاگ

در آخرین نشست خبری مطرح شد؛

نمایشگاه کتاب به رقم ۴۹۷ میلیارد تومانی رسید

نمایشگاه کتاب به رقم ۴۹۷ میلیارد تومانی رسید
رمضانی در نشست خبری مطرح كرد؛

۴۲۵ میلیارد تومان فروش کارنامه نمایشگاه کتاب تا روز دهم

۴۲۵ میلیارد تومان فروش کارنامه نمایشگاه کتاب تا روز دهم

سفارش محصولات دکتر بیز

سفارش محصولات دکتر بیز
اسماعیلی مطرح كرد؛

ارتقای بنیاد ملی بازی های کامپیوتری به بنیاد بازی ها و سرگرمی ها

ارتقای بنیاد ملی بازی های کامپیوتری به بنیاد بازی ها و سرگرمی ها

اجاره انبار در تهران

اجاره انبار در تهران
یادداشت مهمان؛

هفته روابط عمومی بهانه ای برای یادآوری به مسؤلان

هفته روابط عمومی بهانه ای برای یادآوری به مسؤلان
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می كند:

همایش ملی بازتاب فرهنگ و هویت اسلامی در زبان و ادبیات فارسی

همایش ملی بازتاب فرهنگ و هویت اسلامی در زبان و ادبیات فارسی

خرید ملک در دبی

خرید ملک در دبی
اخبار نمایشگاه كتاب؛

نظر مدیر موزه دولتی تاریخ ادبیات روسیه درباره ی نمایشگاه کتاب تهران

نظر مدیر موزه دولتی تاریخ ادبیات روسیه درباره ی نمایشگاه کتاب تهران
رمضانی در نشست خبری مطرح كرد؛

فروش ۱۴۲ میلیاردی در بخش مجازی و حضوری نمایشگاه کتاب

فروش ۱۴۲ میلیاردی در بخش مجازی و حضوری نمایشگاه کتاب
پرسی بلاگ