با توجه به شیوع كرونا؛

خانه كتاب از برگزاری مراسم تقدیر جایزه كتاب سال صرف نظر كرد

خانه كتاب از برگزاری مراسم تقدیر جایزه كتاب سال صرف نظر كرد

پرسی بلاگ: آیین تجلیل از شایستگان تقدیر سی وپنجمین دوره جایزه كتاب سال جمهوری اسلامی ایران كه قرار بود هفته آینده برگزارشود، با بیان موسسه خانه كتاب لغو شد.به گزارش پرسی بلاگ به نقل از مهر، باتوجه به اطلاعیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص تعطیلی برنامه های فرهنگی و هنری و هم چنین رعایت سفارش های بهداشتی و پیش گیری از شیوع ویروس كرونا، آیین تقدیر از شایستگان تقدیر سی و پنجمین دوره جایزه كتاب سال جمهوری اسلامی ایران توسط موسسه خانه كتاب لغو شد.
این آیین قرار بود هفته آینده با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا شود.
موسسه خانه كتاب درصدد است باتوجه به اطلاعیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری مراسم رسمی صرف نظر كرده و شایستگان تقدیر سی و پنجمین دوره جایزه كتاب سال جمهوری اسلامی ایران ظرف هفته آینده به نحوه مقتضی لوح تقدیر و هدیه خودرا دریافت نمایند و نحوه دریافت جوایز و لوح تقدیر، به آنها اطلاع رسانی خواهد شد.
آثار شایسته تقدیر سی وپنجمین دوره جایزه كتاب سال جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است.
الف) كلیات
نسخ خطی
۱. دستنامه نسخه شناسی نسخه های به خط عربی، تألیف فرانسوا دروش، ترجمه سیدمحمدحسین مرعشی، تهران: سمت، ۱۳۹۵، دوازده، ۵۰۴ص.: مصور(بخشی رنگی).
ب) فلسفه و روان شناسی
فلسفه غرب
در این گروه در بخش ترجمه دو كتاب زیر بطور مشترك انتخاب شدند:
۲. بی دولتی، دولت، آرمان شهر، تألیف رابرت نوزیك، ترجمه محسن رنجبر، تهران: نشر مركز، ۱۳۹۵، ۴۴۰ ص.
۳. نوشتار و تفاوت، تألیف ژاك دریدا، ترجمة عبدالكریم رشیدیان، تهران: نشر نی، ۱۳۹۵، ۶۳۶ ص.
فلسفه اسلامی
۴. نظام معرفت شناسی اشراقی سهروردی، تألیف مهدی عباس زاده، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۵، ۶۵۲ ص.
منطق
۵. شرح منطق اشارات (نهج اول تا دهم)، تألیف مهدی عظیمی، قم: نشر حكمت اسلامی، ۱۳۹۵، ۳ ج.
۶. منطق تطبیقی، تألیف اسدالله فلاحی، تهران: سمت، ۱۳۹۵، ده، ۳۶۴ ص.
دین
علوم قرآنی
۷. غرر قرآن از نظریه تا تفسیر، تألیف علی راد، قم: دارالحدیث، ۱۳۹۵، ۲۸۳ ص.
در این گروه در بخش ترجمه دو كتاب زیر بطور مشترك انتخاب شدند:
۸. تفسیر امامیه در پژوهش های غربی، تألیف گروه نویسندگان، ترجمه گروه مترجمان، به كوشش و ویرایش محمدعلی طباطبایی، قم: دارالحدیث، ۱۳۹۵، ۴۱۶ ص.
۹. قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی، تألیف گروه نویسندگان، ترجمه گروه مترجمان، به كوشش و ویرایش محمدعلی طباطبایی، قم: دارالحدیث، ۱۳۹۵، ۳۱۱ ص.
كلام
۱۰. بنیاد اندیشه سیاسی در اسلام (از تكوین تا تدوین)، تألیف سیدعلی میرموسوی، قم: دانشگاه مفید، ۱۳۹۵، ۴۱۹ ص.
۱۱. جستارهایی در مدرسه كلامی بغداد، تألیف تعدادی از نویسندگان، به كوشش سیدعلی حسینی زاده خضرآباد، زیرنظر: محمدتقی سبحانی، قم: دارالحدیث، ۱۳۹۵، ۶۵۷ ص.
اخلاق
۱۲. قانون اخلاق بر پایه نقد عقل به عقل، تألیف علی عابدی شاهرودی، قم: كتاب طه، ۱۳۹۵، ۵۹۲ ص.
سیره معصومین
۱۳. الشهید الاول: محمدبن مكی العاملی، حیاته و آثار، تألیف رضا مختاری، قم: مؤسسة كتاب شناسی شیعه، ۱۳۹۵، ۸۴۰ ص.: مصور، نمونه.
در این گروه در بخش تألیف دو كتاب زیر بطور مشترك انتخاب شدند:
۱۴. تطورشناسی سیره نگاری با تاكید بر نقش اصحاب امامان علیهم السلام، تألیف حسین حسینیان مقدم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۵، هشت، ۳۲۸ ص.: مصور، جدول، نمودار.
۱۵. تصحیح و منبع شناسی كتاب الملهوف سیدابن طاووس: با استفاده از ۵۷ نسخه خطی، تألیف مصطفی صادقی كاشانی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۵، ۳۲۴ ص.: نمونه، جدول، تصویر رنگی.
۱۶. طبقات اعلام الشیعة: نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، تألیف آغابزرگ الطهرانی، تصحیح محمد طباطبائی بهبهانی(منصور)، تهران: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۹۵، ۶ ج.
ادیان دیگر
۱۷. تاریخ اندیشه های دینی، تألیف میرچا الیاده، ترجمه بهزاد سالكی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه، ۱۳۹۵، ۳ ج.
علوم اجتماعی
اقتصاد
۱۸. سیر اندیشه اقتصادی متفكران مسلمان، تألیف محمدرضا یوسفی، تهران: سمت، ۱۳۹۵، ۵۳۳ ص.
زبان
زبان فارسی
۱۹. فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی، تألیف علاءالدین طباطبایی، تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۹۵.
علوم خالص
زمین شناسی
۲۰. شكستگی در سنگ، تألیف حسین معماریان و بهزاد تخم چی، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۹۵، ۸۲۰ ص.
علوم كاربردی
پزشكی
۲۱. كتاب جامع سلامت خانواده، تألیف اسكات لیتین، ترجمه سیدعلیرضا طلایی زواره و مرجان قائمی، تهران: تیمورزاده، ۱۳۹۵، ۲ ج. مصور (رنگی)، جدول (رنگی)، نمودار (رنگی).
دامپزشكی
۲۲. ایمنی شناسی دامپزشكی، تألیف مایكل ج. دیو رونالد شولتز، ترجمه غلامرضا نیكبخت بروجنی و محمدحسن متدین، محمدمهدی رنجبر، محمد خسروی، عاطفه اسماعیل نژاد، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسة چاپ و انتشارات ۱۳۹۵، ۵۰۷ ص، مصور، جدول، نمودار.
مهندسی برق
۲۳. كنترل مدرن، نظریه و كاربرد، تألیف محمدعلی معصوم نیا، تهران: دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۵، ۴۹۰ ص.
۲۴. مشاركت منابع تجدیدپذیر در بازار برق، تألیف جوان ام. مرالس، آنتونیو جی. كونخو، هنریك ماسن، پیر پینسون، ماركو زوگنو، ترجمه مهدی احسان، زینب غفرانی جهرمی، شقایق یوسفی و آرمان اللهیاری، تهران: دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۵، ۶۳۸ ص.
مواد و معدن
۲۵. تركیب اطلاعات، نگاهی نوین جهت تصمیم گیری در زمین شناسی، مهندسی معدن، و نفت، تألیف بهزاد تخم چی، محمد لطفی، حمید صیفی ومریم سادات حسینی، تهران: دانشگاه صنعتی امیركبیر (پلی تكنیك)، ۱۳۹۵، ۸۰۸ ص.
۲۶. متالورژی جوشكاری و جوش پذیری، تألیف جان سی لیپولد، ترجمه مرتضی شمعانیان، حسین مستعان، اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان، مركز نشر، ۱۳۹۵، ۴۶۰ ص، مصور، جدول، نمودار.
مهندسی مكانیك
۲۷. روش ها و مكانیك شكل دهی فلزات، تألیف احمد عاصم پور، سینا نظری اونلقی، تهران: دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۵، ۵۹۲ ص.
مهندسی كشاورزی
۲۸. تكثیر و پرورش میگوهای دریایی، تألیف كامران رضایی توابع، غلامرضا رفیعی، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات ۱۳۹۵، ۲۹۰ ص، مصور، جدول، نمودار، بخش رنگی.
هنر
هنرهای نمایشی
۲۹. گروه هنر ملی از آغاز تا اختتام (۱۳۵۷ـ۱۳۳۵)، تألیف روح الله جعفری، تهران: نشر افراز، ۱۳۹۵، ۲ ج.
موسیقی
۳۰. شناخت هنر موسیقی: سماع ردیف، شامل ۱۸ دفتر، تألیف مجید كیانی، تهران: مؤلف، ۱۳۹۵، ۷۶۵ ص.
نمایشنامه
۳۱. ائوریپیدس: پنج نمایشنامه، نوشته ائوریپیدس، ترجمه عبدالله كوثری، تهران: نشر نی، ۱۳۹۵، ۵۵۵ ص.
ادبیات
نثر معاصر
۳۲. اسم شوهر من تهران است، نوشتة زهره شعبانی، تهران: نشر مركز، ۱۳۹۵، ۹۶ ص.*
نقد ادبی
۳۳. بلاغت: از آتن تا مدینه: بررسی تطبیقی فن خطابة یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی تا قرن پنجم هجری، تألیف داوود عمارتی مقدم، تهران، انتشارات هرمس، ۱۳۹۵، ۳۴۰ ص.
۳۴. درآمدی بر تحلیل انتقادی گفتمان روایی، تألیف حسین صافی پیرلوجه، تهران: نشر نی، ۱۳۹۵، ۲۲۴ ص.
۳۵. پرسش های بوطیقای داستایفسكی، تألیف میخاییل باختین، ترجمه سعید صلح جو، تهران: انتشارات نیلوفر، ۱۳۹۵، ۶۰۸ ص.
متون قدیم
۳۶. سفینه كهن رباعیات، تصحیح ارحام مرادی و محمدافشین وفایی، تهران: انتشارات سخن، ۱۳۹۵، ۳۸۶ ص.
تاریخ و جغرافیا
تاریخ
۳۷. سیستم های استقراری و فرهنگ های باستانی دشت رامهرمز جنوب غربی ایران (نتایج كاوش در تل گسر و بررسی منطقه ای رامهرمز)، تألیف عباس علیزاده، لقمان احمدزاده، مهدی امیدفر، ترجمه ماندانا كرمی، رامین یشمی، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، ۱۳۹۵، ۶۲۲ ص.
مستندنگاری
۳۸. آنك!... پاریس، تألیف میرجلال الدین كزازی، تهران: انتشارات صدای معاصر، ۱۳۹۵، ۲۵۶ ص.
۳۹. سفر دیدار: سفر به كوهستان های بدخشان و دیدار از مزار ناصرخسرو قبادیانی، تألیف محمدرضا توكلی صابری، تهران: نشر اختران، ۱۳۹۵، ۲۲۴ ص.
كودك و نوجوان
داستان و رمان تألیف
در این گروه دو كتاب زیر به صورت مشترك انتخاب شدند:
۴۰. مثل هیچكس، نوشته سپیده خلیلی، تهران: انتشارات قدیانی، ۱۳۹۵، ۱۲۸ ص.
۴۱. خرسی كه چپق می كشید، نوشته سیدجواد راهنما، تهران: انتشارات هوپا، ۱۳۹۵، ۲۷۸ ص.
داستان و رمان ترجمه
۴۲. عروس دریایی، نوشته اَلی بنجامین، ترجمه كیوان عبیدی آشتیانی، تهران: افق، ۱۳۹۵، ۲۶۴ ص.
علوم و فنون
۴۳. مجموعه دانستنی های جانوران ایران و جهان، تألیف محمد كرام الدینی، تهران: نشر طلایی، ۱۳۹۵، ۵ ج.


منبع:

1398/12/08
09:59:08
5.0 / 5
3706
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۱
لینک دوستان پرسی بلاگ
پرسی بلاگ