غدیر در آینه فرهنگ و هنر، ۲۱

پیام غدیر با شعر و ادبیات ماندگار شده است

پیام غدیر با شعر و ادبیات ماندگار شده است

به گزارش پرسی بلاگ محمود حبیبی کسبی درباره اهمیت شعر درباره معرفی پیام غدیر خم می گوید: شعر بهترین رسانه شیعه است چون در طول تاریخ اساسا پیام غدیر با شعر و ادبیات ماندگار شده است.محمود حبیبی کسبی، شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اهمیت عید غدیر و معرفی آن به جامعه و مخاطبان اظهار داشت: عید غدیر در بیان معصومین عیدالله اکبر است و مهم ترین وظیفه هر شیعه به فرموده پیامبر اکرم تبلیغ غدیر است ازاین رو هر کسی با هر وسیله و ابزاری که در دست دارد می تواند این کار را انجام دهد یکی خطیب است و با سخنرانی، دیگری نویسنده است و می نویسید؛ شاعر هم شعر می گوید ازاین رو هرکس با ابزار خودش به قول رسول مکرم اسلام رسالتش این است که که در راه بیان غدیر و فضائل علوی کوشش کند.
وی اضافه کرد: پیامبر ما این وظیفه را بر دوش ما گذاشته است و بعد از آن که حکم ولایت مولا علی را در روز عید غدیر صادر کردند فرمودند که تا روز قیامت بر همه حاضران واجب است که این خبر را به غایبان برسانند، به آگاهان واجب است به ناآگاهان برسانند، بر پدران واجب است که به فرزندان برسانند و این یعنی هرکسی که خبر غدیر به گوشش رسیده و معارف آنرا می داند موظف است که معارف علوی را تبلیغ کند و به گوش دیگران برسانند ازاین رو هر کسی با ابزار خودش باید این وظیفه را انجام دهد.
حبیبی کسبی اظهار داشت: افتخار شعر و ادبیات این است که همیشه حنجره شعر از روز غدیر تا همین زمان ما فریادگر معارف علوی و پیام غدیر بوده است و افتخار شاعران این است که نخستین مبلغان عید غدیر بودند چونکه اساساً شعر رسانه شیعه در طول تاریخ است ازاین رو وظیفه شاعران در طول تاریخ تا روزگار ما تبلیغ غدیر بوده است و این مساله محدود به شعرای شیعی نبوده است.
گاهی یک بیت شعر کار صد منبر و دفتر نثر را انجام می دهد. وفور شعر، تعدد و تکثر شعرهای علوی اجازه کتمان را به مخالفان نمی دهد. برای مثال در کتاب الغدیر وفور این شعرها نشان داده شده و تمام اشعار علوی و غدیری در آن جمع شده است. شعر وظیفه دفاع از حقانیت علی بن ابی طالب را دارداین شاعر اضافه کرد: خیلی از شاعران اهل سنت و حتی مسیحی و غیر مسلمان از ولایت امیرالمومنین صحبت کردند؛ چونکه شعر بهترین رسانه شیعه است به سبب این که در طول تاریخ اساساً پیام غدیر با شعر و ادبیات ماندگار شده است و مخالفان امیرالمومنین و قاصبان حق مولا شاید تاریخ را دست کاری کنند و به شکل دیگری برداشت کنند و ولایت امیرالمومنین را محدود کنند اما ما می دانیم که این ولایتی که پیامبر به امیرالمومنین می دهند ولایت کلیه است و در تمام شئون جریان دارد. یعنی امیرالمومنین هم در شئون اجتماعی و سیاسی و هم قانونگذاری و شرع گذاری و شئون معرفتی ولی پیامبر هستند.
وی در ادامه اظهار داشت: شاید مخالفان بتوانند تاریخ را به شکل دیگری رقم بزنند اما شعر را نمی توانند مجهول بخوانند چون گاهی یک بیت شعر کار صد منبر و دفتر نثر را انجام می دهد. وفور شعر، تعدد و تکثر شعرهای علوی اجازه کتمان را به مخالفان نمی دهد. برای مثال در کتاب الغدیر وفور این شعرها نشان داده شده و تمام اشعار علوی و غدیری در آن جمع شده است. شعر وظیفه دفاع از حقانیت علی بن ابی طالب را دارد و افتخار شاعران این است که شعر بعنوان یک هنر و رسانه توانسته در طول تاریخ پیام غدیر را بسط دهد.
حبیبی کسبی در مورد این که تا چه اندازه در بین شاعران اهل سنت به مساله غدیر پرداخته شده است اضافه کرد: در بین اهل سنت هم بسیار زیاد به این مساله پرداخته شده است، در همین کتاب الغدیر خیلی از شعرهایی که علامه امینی نقل کردند از کسانی است که به لحاظ فقهی از اهل سنت هستند و همه شعرهای الغدیر شعر شاعران شیعی نیست در ادبیات فارسی هم خیلی از شاعرانی که به مبحث غدیر پرداختند و بیان معارف مرتضوی اهل سنت بودند از سنایی و عطار و مولوی گرفته که اشاره مستقیم به ولایت امیرالمومنین و پیام غدیر دارند تا روزگار ما خیلی از شاعرانی که امیرالمومنین را مدح می کنند و به غدیر می پردازند از شاعران اهل سنت بودند و اغلب این شعرا چون نگاه عرفانی به مبحث امیرالمومنین داشتند ولایت مولا را به صورت شرعی و باطنی و معنوی تفسیر کردند هرچند که ولایت امیرالمومنین با این تفاسیر کمی متفاوت می باشد اما برای ما ارجمند است.
وی اظهار داشت: در قرن هفتم و هشتم نگاه اهل سنت به مقوله ولایت پیامبر به شکل عرفانی بوده است که مولوی در آن دوران اشاره مستقیم به واقعه غدیر دارد ازاین رو اغلب شعرای اهل سنت با تفضیل معنوی و عرفانی ولایت تشریعی را بیان نمودند اما در منظر کلام علم تشیع شاعران شیعی به شکل دیگری به مساله غدیر نگاه کردند و این ولایت را ولایت نامحدود عنوان می کنندو معتقدند که امیرالمومنین ولی کل امر است.
این شاعر آئینی در ادامه اضافه کرد: مانعی سر راه شاعر برای سرودن از غدیر نیست در روزگاری از امیرالمومنین و فضائل علوی گفتن کار دشواری بود و عواقبی را به همراه داشته است درصورتیکه دعبل در جایی گفته بود که من شاعر یک عمر دار خویش را به دوش کشیدم به سبب اشعاری که در فضائل و منابع آل علی سروده بود و یا در موارد دیگری پس از گذشت نزدیک به هزار سال معلوم می شود که در قرن پنجم شاعری به نام ربیع منظومه بلندی را مانند شاهنامه در مدح امیرالمومنین سروده است که در طول این هزار سال این منظومه با عنوان علی نامه از جامعه شاعران ترد شده است اما به ناگهان از گوشه گنجه ای پس از ۹۰۰ سال ظهور می کند؛ یقیناً از این دست منظومه ها در طول تاریخ بسیار بوده است اما به سبب این که اغلب حکام تا قبل از صفویه کسانی بودند که اعتقادی به ولایت مولا نداشتند این اشعار را کنار گذاشتند اگر هم نتوانستند شاعر آنقدر بزرگ بوده است آن شعرها را حذف کردند.
در حال حاضر که وضعیت تاریخی و جغرافیایی بشکلی است که می توانیم از معارف علوی بگوییم باید به درستی بگوییم و به خطبه ها و نامه های مولا که در نهج البلاغه است رجوع نماییم و امیر المومنین را درست معرفی نماییم معضل بزرگی که در این دوره ما داریم معرفت به حقانیت امام است و امام شناسی کاملی نداریم و بعضاً جایگاه قدسی امام مقام و شأن آنرا به خوبی درک نمی کنیموی اظهار داشت: در روزگار ما این مشکلات نیست و حقانیت تشیع با گسترش و فراگیری آن غیر قابل کتمان است چونکه در کشوری زندگی می نماییم که از ولایت امیر المومنین گفتن در آن آزاد است اما یک سری موانع داخلی وجود دارد آن هم آنکه شاعری که می خواهد از امیرالمومنین بگوید باید علی بن ابی طالب را به آن شکل که پیامبر گفته است و خود مولا فرموده و ذات معصومین گفته اند تعریف کند برای مثال زمانی که من بعنوان شاعر به سلیقه خودم علی بن ابی طالبی می تراشم و از آن سخن می گویم که با مولا شبیه نباشد این تبلیغ معارف علوی نیست و بعضاً نقض هم هست و مقابل نشر و گسترش امیرالمومنین است.
حبیبی کسبی اضافه کرد: هم اکنون که وضعیت تاریخی و جغرافیایی بشکلی است که می توانیم از معارف علوی بگوییم باید به درستی بگوییم و به خطبه ها و نامه های مولا که در نهج البلاغه است رجوع نماییم و امیر المومنین را درست معرفی نماییم معضل بزرگی که در این دوره ما داریم معرفت به حقانیت امام است و امام شناسی کاملی نداریم و بعضاً جایگاه قدسی امام مقام و شأن آنرا به خوبی درک نمی نماییم. مواقعی هم بر خلاف گفته معصومین که فرمودند ما را از مقام ربوبیت پایین بیاورید آن وقت در شأن ما هرچه خواستید بگویید ما بعضاً این نکته را هم رعایت نمی نماییم و در امام شناسی مبنا را غلط قرار می دهیم پس باید امام شناسی مان را با رجوع به خود معصومین و احادیث امامان درست نماییم تا درست تبلیغ نماییم.
این شاعر آئینی در مورد منابع مورد توجه شاعران برای غدیر اظهار داشت: روزگارانی دست یافتن به هر منبعی خیلی مشکل بود اما در روزگار ما منابع تصحیح و ترجمه شده است و به شکل مجازی حتی قابل دسترس است اما منابعی که به کار شاعر شیعی می آید اشعار علوی سروده شده در طول تاریخی به زبان عربی و فارسی است که شاعر باید به آثار گذشتگان رجوع کند تا بیاموزد چگونه باید از علی گفت و مقام امام را رعایت کرد و ثانیاً این که چه حرف هایی ناگفته باقی مانده و چه فضایلی توسط شاعران بازگو نشده است، همینطور کتبی که نامه ها و احادیث علوی در آن جمع آوری شده است که فرموده های خود مولا در آن است بهترین منابع هستند. کتاب هایی که درباره اعتقادات توسط علما نوشته شده است میتوان به آن رجوع کرد و عوامل حقی شیعه جعفری را شناخت تا در سروده ها از دایره تشیع علوی بیرون نزنیم. نمونه بارز این کتاب ها هم الغدیر است که اشعار علوی و فضائل و معارف در آن است و دراین زمینه کارآمد است، نهج البلاغه هم سرآمد همه کتب بوده همینطور ترجمه کتاب اسرار آل محمد می تواند به شاعر علوی کمک نماید.


منبع:

1401/04/27
13:43:31
5.0 / 5
227
تگهای خبر: آثار , اجتماعی , ترجمه , كتاب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
پرسی بلاگ