چند پیشنهاد درباره بودجه آموزش و پرورش در ۱۴۰۱

کاهش کسر از حقوق دانشجو معلمان به 20 درصد

کاهش کسر از حقوق دانشجو معلمان به 20 درصد

پرسی بلاگ: باتوجه به اهمیت موضوع نظام تعلیم و تربیت و دستگاه آموزش و پرورش در آینده کشور و ضرورت رویکرد تحولی در نظام اداره این نهاد عریض و طویل، باتوجه به چالش ها و نقاط ضعف فراوان آن، توجه به بودجه این وزارتخانه از اهمیت قابل توجهی نسبت به دیگر دستگاهها برخوردارست.


به گزارش پرسی بلاگ به نقل از ایسنا، بودجه سالانه کشور بعنوان برنامه عملیاتی یک ساله حائز اهمیت و به عبارتی نشانگر برنامه ها، رویکردها و اهداف نظام اداری و اجرائی کشور در سال پیش رو است که باید منطبق بر سیاست های کلان، اسناد توسعه، تحولی و چشم انداز پیش روی کشور تدوین شود.
به همین سبب بررسی نقادانه اسناد بودجه کشور و تطبیق آن با اسناد بالا دستی و با هدف اصلاح روند حرکت کشور ضرورت دارد، برای اینکه این دقت نظر ضمن فراهم کردن فرصت آشنایی با برنامه های دولت در آینده، منجر به مطالبه گری برای اصلاح، منطبق بر آرمان ها و اهداف طولانی مدت می شود.
در همین راستا بنظر می رسد جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلابی که با رویکرد تربیتی و با اهدافی متعالی رقم خورد، باید جهت تحقق اهداف آن با برنامه ریزی منسجم و جدی بر مسئله تربیت رسمی و عمومی تمرکز کرده و با بهره بردن از تجربیات پیشین، تغییر رویه ای جدی در زمینه نظام بودجه ریزی کشور را با رویکرد تربیتی و مبتنی بر آرمان های انقلاب در دستور کار قرار دهد.
باتوجه به اهمیت موضوع نظام تعلیم و تربیت و دستگاه آموزش و پرورش در آینده کشور و ضرورت رویکرد تحولی در نظام اداره این نهاد عریض و طویل، باتوجه به چالش ها و نقاط ضعف فراوان آن و همین طور ضرورت سرمایه گذاری دولت در این عرصه و فراهم کردن فرصت آموزش و پرورش رایگان برای کودکان لازم التعلیم این کشور، منطبق بر قانون اساسی و اسناد بالادستی، توجه به بودجه این وزارتخانه از اهمیت قابل توجهی نسبت به دیگر دستگاهها برخوردارست.
به همین سبب کارگروه بررسی اسناد معاونت گفتمان سازی و مطالبه گری مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان به تحلیل و بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخته و در این تحلیل و بررسی سعی شده است ضمن انطباق بودجه این وزارتخانه با رویکردها و رویه های سند تحول بنیادین آموزش و پروش، نگاه دولت نیز نسبت به این ماموریت مهم و کلیدی و به عبارتی سرنوشت ساز در سال آینده که می تواند جهت گیری این دستگاه را در کل کشور نشان دهد، بررسی شود.
در این گزارش، بودجه آموزش و پرورش و نسبت آن با بودجه عمومی کشور و بررسی اهداف، رویکردها، برنامه ها، سرانه های هر بخش، میزان افزایش و کاهش بودجه در هر سر فصل، مورد بررسی قرار گرفته شده است تا بتواند ضمن فراهم کردن فرصت آشنایی معلمان و دانشجو معلمان با این مفاهیم از ظرفیت موجود جهت مطالبه گری برای اصلاح آن و انطباق با اسناد بالادستی به ویژه سیاست های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و برنامه های راهبردی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش استفاده گردد تا با توزیع عادلانه، برنامه محور و با نگاهی تحولی اسباب حرکت به سمت تمهید مقدمات تحول بنیادین آموزش و پرورش و تسهیل شرایط تربیتی کشور را فراهم آورد.

کلیات بودجه وزارت آموزش و پرورش
لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور با پیش بینی ۳۶.۳۱۰.۷۰۴.۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال منابع و مصارف کل و ۱۵.۰۵۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال بودجه عمومی، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. وزارت آموزش و پرورش بعنوان بزرگ ترین وزارتخانه کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درصد سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه کشور ۴.۷۸ درصد و درصد سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور ۱۱.۵۳ درصد پیش بینی شده است.
اعتبارات آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱، با احتساب ردیف های متفرقه ۱، ۷۳۶، ۵۸۶، ۰۱۵ میلیون ریال است. از میزان کل بودجه آموزش و پرورش حدود۱، ۲۶۸، ۶۸۲، ۳۲۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال صرف پرداخت حقوق و دستمزد می شود (با احتساب طرح رتبه بندی). که نسبت به کل بودجه دستگاه (با احتساب متفرقه) ۷۳ درصد بودجه را شامل می شود.
با در نظر گرفتن ۱۱۸ هزار میلیارد تومان (بودجه رتبه بندی در سال ۱۴۰۰ باتوجه به پیش بینی بصورت تجمیعی و با مقدار مشخصی منظور نشده است) بودجه آموزش و پرورش در قانون بودجه سال۱۴۰۰، میزان رشد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان (حدود ۴۶.۶درصد) پیش بینی می شود.

بودجه دانشگاه فرهنگیان

پیشنهاد پرداخت هزینه تحصیل برای مهارت آموزان

میزان کسر از حقوق دانشجو معلمان به ۲۰ درصد کاهش یابد
رشد بودجه عمومی دانشگاه فرهنگیان ۱۸ درصد است که باتوجه به همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی و افزایش هزینه ها منطقی به نظر نمی آید. در قسمت درآمد اختصاصی شاهد رشد ۷۲۳ میلیارد تومانی (۴۱ درصد) هستیم. اعتبار در نظر گرفته شده برای درآمد اختصاصی ۱.۷۰۰ میلیارد تومانی برای دانشگاه فرهنگیان به جز گرفتن کسر از حقوق دانشجومعلمان محقق نخواهد شد.
لذا پیشنهاد می شود باتوجه به دولتی بودن این دانشگاه و باتوجه به شباهت این دانشگاه به دانشگاه شهید رجایی سرفصل فوق از محل بودجه عمومی پیش بینی شود و باتوجه به تبصره ماده (۶) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸/۳/۱۳۹۶ میزان کسر از حقوق دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان از ۴۵درصد ۲۰درصد کاهش یابد و دانشجومعلمان مطابق سایر دانشجویان، هزینه خوابگاه و غذا را پرداخت کند. همین طور پیشنهاد می شود درآمد اختصاصی برای مهارت آموزان (ماده ۲۸) نیز برای دریافت هزینه تحصیل درنظر گرفته شود.

اعتبار رتبه بندی معلمان

افزایش سنواتی حقوق ها در رتبه بندی دیده نشده
باتوجه به پیش بینی ۱۲.۵ همت در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ بنظر می رسد با در نظرگرفتن حداقل ۱۰ درصد افزایش سنواتی و ۲۵ هزار نومعلم، به مبلغی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز باشد. که مبلغ ۲۵ همت کافی نیست و شاهد عدم پیش بینی بودجه اعمال مدرک دوم فرهنگیان هستیم. افزایش سنواتی تاثیر تطبیق و فوق العاده ها بصورت دقیق چه در لایحه رتبه بندی و چه در بودجه آموزش و پرورش مطرح نشده و پاسخگوی انتظارات جامعه معلمین نخواهد بود.

ارائه چند پیشنهاد
۱. باتوجه به تغییر رویکرد بودجه ریزی در لایحه ۱۴۰۱ و حذف شاخص ها، اهداف و سرانه ها و نگارش کلی و غیر شفاف آن، و عدم درج دقیق بودجه دستگاه در جدول خلاصه اعتبارات پیش بینی می شود شاهد کاهش نظارت بر اعتبارات تخصیص یافته باشیم. پس لازم است سازوکار نظارتی و شفافیت مالی در این عرصه مشخص شود و بودجه های عملیاتی وزارت آموزش و پرورش در خلاصه بودجه دستگاه تجمیع و دقیقا گزارش شود.
۲. در بودجه ریزی و بازبینی اساسی در بودجه آموزش و پرورش لازم است منطبق بر اهداف اسناد توسعه و سند تحول باشد و نه فقط استفاده از واژه سند تحول بصورت نمایشی و کلیشه ای
۳. در تبصره ۹ بند دیگری در خصوص "وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط به تامین سرانه دانش آموزی را بدون کسر هر گونه وجهی به حساب مدارس سراسر کشور واریز نماید" اضافه شود.
۴. افزایش تدریجی سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت به ۲۰ درصد و تخصیص به
- افزایش بودجه عمومی آموزش و پرورش در جهت تقویت مدارس دولتی و پوشش ۱۰۰ درصدی دانش آموزان لازم التعلیم
- افزایش سرانه مدارس، خوابگاه های دانش آموزی و کارهای تربیتی با رویکرد اردوهای دانش آموزی
- طبق راه حل شماره ۳-۲۰ سند تحول، اولویت بخشی به آموزش ابتدایی در تامین و تخصیص منابع و اختصاص نسبی امکانات و منابع بیشتر به آموزش ابتدایی (اعتبارات غیرپرسنلی، پژوهشی، تملک دارایی های سرمایه ای، نیروی انسانی، فناوری و... ).
۵. افزایش بودجه برنامه های کیفیت بخشی و بخش حقوق و دستمزد
۶. حرکت به سمت تمرکز زدایی و سپردن بیشتر اختیار و اعتبار به استان ها
۷. افزایش بودجه خدمات رفاهی برای معلمان متناسب با قانون
۸. پیگیری تحقق واریز سهم ۳درصد مدارس از شهرداری ها و یک درصد مدارس غیردولتی و در نظر گرفتن آن بصورت شفاف جهت توسعه عدالت آموزشی
۹. در نظر گرفتن سرفصل مشخص جهت حق التدریس شاغلین و بازنشسته ها جهت واریز ماهانه حق الزحمه معلمان که حالا با تاخیر یک ساله پرداخت می شود.
۱۰. برآورد دقیق بودجه پرسنلی همچون رتبه بندی معلمان، اعمال مدرک دوم، پاداش اختتام خدمت
۱۱. الزام آموزش و پرورش بر شفاف سازی درآمد ها، شاخص ها، سرانه ها در امتداد اعمال نظارت مردمی
در این گزارش، بودجه آموزش و پرورش و نسبت آن با بودجه عمومی کشور و بررسی اهداف، رویکردها، برنامه ها، سرانه های هر بخش، میزان افزایش و کاهش بودجه در هر سر فصل بررسی شده است. متن کامل این گزارش را می توانید از اینجا دریافت و مطالعه کنید.
منبع:

1400/10/14
13:14:01
5.0 / 5
301
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۲
پرسی بلاگ