در گفت وگو با پرسی بلاگ تشریح شد

جهش MU و خطر ایجاد یک نوترکیبی کرونایی بسیار کشنده

جهش MU و خطر ایجاد یک نوترکیبی کرونایی بسیار کشنده

به گزارش پرسی بلاگ یک ویروس شناس ضمن اشاره به اطلاعاتی که تابحال درباره واریانت MU کرونا اعلام شده (جهشی که برای نخستین بار در کلمبیا و اکوادر مشاهده شد)، اظهار داشت: واریانت ها حاصل گردش بی امان و لجام گسیخته ویروس ها در تمام دنیا هستند.دکتر علیرضا ناجی - رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگو با ایسنا، درباره خصوصیت های واریانت MU یا "مو" کرونا که اخیرا مطرح گردیده است، اظهار داشت: نخستین موارد واریانت MU در ژانویه سال ۲۰۲۱ در کشور کلمبیا و اکوادر شناسایی شد. در جدید ترین بولتن سازمان جهانی بهداشت هم که سه شنبه هفته گذشته به چاپ رسید، اخطار دادند که این واریانت در کلمبیا و اکوادر رو به افزایش است. در عین حال گزارش های پراکنده ای هم از موارد شیوع این واریانت در آمریکای جنوبی و اروپا عرضه شده است.
شناسایی MU در ۴۵ کشور
وی با اشاره به اینکه تابحال ۴۵ کشور واریانت MU را شناسایی و گزارش کرده اند، اضافه کرد: آخرین کشور هم ژاپن بود که در ایام گذشته اعلام نمود که دو مورد از واریانت MU را در مسافرانی که از خارج از کشورشان آمده بودند، شناسایی کرده است.
وضعیت شیوع جهانی MU
ناجی با اشاره به اینکه درباره واریانت MU چند نکته کلیدی وجود دارد، افزود: اگر به شیوع جهانی واریانت MU در پایگاه جهانی داده های GISAID که پایگاهی است که خیلی از ژنوم ویروس های تنفسی را ثبت می کند، دقت کنیم، میزان شیوع آن یک دهم درصد است. بر این اساس تابحال چیزی بالغ بر 3هزار و ۸۵۸ مورد مبتلا شدن به این واریانت ثبت شده است. در عین حال سازمان جهانی بهداشت اعلام نموده که شیوع این واریانت به صورت مداوم در کلمبیا و اکوادر افزایش پیدا کرده است. به صورتی که میتوان گفت حالا به ترتیب ۳۹ درصد و ۱۳ درصد بیماری کووید ۱۹ در کلمبیا و اکوادر به ترتیب در ارتباط با همین واریانت است. در عین حال با عنایت به این که ظرفیت توالی یابی اغلب کشورها پایین است، یعنی ظرفیت شناسایی نوع ژنوم ویروس شان پایین است، گزارشات در ارتباط با شیوع این واریانت را باید با ملاحظاتی تفسیر کرد. چونکه رقم شیوع، تحت تأثیر ظرفیت توالی یابی ژنتیکی و نظارت و تعداد کل مواردی که در یک منطقه شناسایی می کنند، است. همین مبحث درباره لامبدا هم وجود دارد.
MU واکسن گریز است؟
وی تصریح کرد: سازمان جهانی بهداشت اخطار داده که واریانت MU تعدادی جهش دارد که می تواند در مقابل واکسن مقاوم باشد، اما برای تایید این مورد باید تحقیقات بیشتری هم صورت گیرد. ما هنوز خیلی درباره خصوصیات این ویروس که چقدر مهاجم تر است یا این که چقدر بیماری زایی و انتقال پذیری بیشتری دارد، نمی دانیم، اما طبق مطالعات اولیه ای که انجام دادند و موتاسیون هایی که در ویروس ایجاد شده، به نظر می آید که اثربخشی واکسن ها مشابه آنچه که در واریانت های بتا و دلتا مشاهده شد، نسبت به این واریانت هم کاهش پیدا کند.

ناجی درباره برخی اظهارنظرها در خصوص گریز ۱۰۰ درصدی واریانت MU از واکسن، اظهار داشت: چنین اظهاراتی نادرست است، بلکه باید مطالعات بیشتری در این حوزه صورت گیرد. هنوز سازمان بهداشت جهانی واریانت های MU و حتی لامبدا را بعنوان واریانت های تحت نظر طبقه بندی کردند؛ یعنی واریانت هایی که امکان دارد بالقوه انتقال پذیری بیشتر، مقاومت بیشتری نسبت به واکسن داشته باشند و مهاجم تر و نسبت به درمان ها مقاوم تر بوده یا نمای اپیدمیولوژی را تغییر دهند، اما هنوز بعنوان واریانت نگران کننده و مشکل آفرین طبقه بندی نشده اند. چونکه هنوز این مباحث در آنها به اثبات نرسیده است. هر زمان که به اثبات برسد و بر مبنای اطلاعات ژنومیک و اطلاعات بالینی اگر چنین چیزی مشاهده شود، جزو واریانت های نگران کننده طبقه بندی می شوند. البته MU با عنایت به تغییراتی که داشته، امکان دارد کاندید این مورد باشد.

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اظهار داشت: به صورت کلی در طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت برای کرونا سه طبقه بندی وجود دارد که شامل واریانت های تحت نظر، واریانت های نگران کننده و مشکل آفرین و در نهایت واریانت های با عواقب وخیم است که تابحال هیچ واریانتی که با عواقب وخیم باشد، نداشتیم. واریانت های نگران کننده هم آلفا، بتا، گاما و دلتا هستند و بقیه جزو واریانت های تحت نظر تقسیم بندی می شوند.
خطر بالقوه ویروسی با عواقب وخیم و کشتار بالا
ناجی با تکیه بر این که تابحال واریانت با عواقب وخیم را نداشتیم، اظهار داشت: اما ممکن است این اتفاق رخ دهد. یعنی اگر اجازه دهیم که ویروس ها واریانت داشته باشند و با عنایت به این که واریانت های مختلف هم در کنار هم می چرخند، امکان دارد واریانت های مختلف با هم ترکیب شده و ویروس نوترکیبی ایجاد شود که بسیار مهاجم باشد، بیماری شدیدی ایجاد نماید، کشتار بالایی داشته یا کاملا نسبت به واکسن مقاوم باشد، در شرایطی که اجازه دهیم ویروس همچنین در محیط گردش داشته باشد، این اتفاق دور از ذهن نیست.
هنوز واکسیناسیون تنها راه خلاصی ما از پاندمی است شرایط فعلی جهان؛ محیطی مناسب برای جهش های کرونا
وی تصریح کرد: هم اکنون می دانیم که واکسیناسیون تنها راه خلاصی ما از پاندمی کووید است و البته به همراه آن انجام سایر اقدامات غیر درمانی لازم است. هم اکنون کشورهای ثروتمند، منابع محدود واکسن را هم برای تزریق دوز بوستر و یادآور ذخیره می کنند. در حالیکه خیلی از نقاط جهان هنوز فرصتی برای آغاز واکسیناسیون شان نداشتند. این محدودیت پوشش واکسیناسیون و در مقابل شیوع سریع ویروس کرونا، در جهان و نقاط مختلف یک شرایط ایده آل برای ظهور انواع جهش های ویروسی است.
گردش همزمان واریانت ها و خطر ایجاد نوترکیبی در ویروس
ناجی اظهار داشت: سازمان جهانی بهداشت اعلام نموده که واریانت MU را که در آمریکای جنوبی می چرخد و بخصوص از آنجاییکه همراه با دلتا در گردش است، تحت نظر دارد. این همان موضوعی است که نگران آن هستیم؛ یعنی گردش همزمان واریانت های مختلف در کنار یکدیگر و احتمال ایجاد نوترکیبی و ایجاد واریانت هایی که هم می تواند مهاجم تر باشد و هم ایمن گریزتر.

وی افزود: بر همین مبنا توجه به اقدامات غیردرمانی بسیار مهم می باشد. در ابتدای شیوع کووید ۱۹ چنین موقعیتی را نداشتیم، اما حالا شاهد این مورد هستیم و در نقاط مختلف جغرافیایی می بینیم که واریانت های مختلف ویروس در کنار هم می چرخند و هر یک از آنها خصوصیت هایی دارند که اگر منجر به نوترکیبی شود، بسیار بسیار نگران کننده است و امکان دارد همه چیز تحت تأثیر قرار بگیرد.

ناجی اظهار داشت: تا به امروز میتوان درباره واریانت MU اظهار داشت که همین مواردی را که ذکر کردم درباره آن می دانیم، اما بیشتر باید صبر نماییم تا تحقیقات بیشتری صورت گیرد تا بتوانیم خصوصیات بیشتر این واریانت را متوجه شویم.
چگونه محیط را برای تاثیرگذاری بیشتر واکسن های کرونا فراهم کنیم؟
وی تصریح کرد: ازاین رو همچنان واکسیناسیون چاره اصلی کنترل پاندمی است. علیرغم تمام واریانت هایی که آمده که به هر صورتی امکان دارد واکسن را تا حدودی تحت تأثیر قرار دهند، باز هم واکسیناسیون با همین واکسن های موجود تنها چاره است. با این وجود در اینجا یک اما و نکته بسیار مهم وجود دارد؛ ما باید محیط را برای تاثیرگذاری بیشتر واکسن فراهم نماییم که این محیط همان اقدامات غیردرمانی است. باید مردم را تشویق نماییم که ماسک بزنند، فاصله اجتماعی را رعایت نمایند، مهمانی نروند، مهمانی ندهند، مسافرت نروند و در عین حال دولت هم توجه داشته باشد تا بموقع لاک داون کنند، بموقع سکون ایجاد کنند، امکانات در ارتباط با اجرای بهداشت اجتماعی را بالا برند، تست های بسیار زیادی را انجام دهند تا بتوانند تمام موارد مثبت را شناسایی، قرنطینه و درمان کنند تا این که این اقدامات فرصتی را برای اثرپذیری مناسب واکسن ها ایجاد نماید و منجر به کاهش گردش ویروس و از سویی کنترل کووید شود.
اخبار زرد کرونا! واریانت ها حاصل گردش لجام گسیخته کرونا در جهان
وی اظهار داشت: بر خلاف آنچه که اخبار زرد و نادرست اعلام می کنند و می گویند که واکسن ها منجر به ایجاد واریانت های جدید می شوند، اصلا درست نیست، بلکه واریانت ها حاصل گردش بی امان و لجام گسیخته ویروس ها در تمام دنیا هستند.

منبع:

1400/06/14
09:51:11
5.0 / 5
854
تگهای خبر: اجتماعی , بیماری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
پرسی بلاگ