روند صعودی كرونا در 9 استان

روند صعودی كرونا در 9 استان

بنابر اعلام كمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت از وضعیت كووید-۱۹ در كشور، روند ثبات با تغییرات مختصر صعودی دیده می شود، البته سطح مبتلا شدن و مرگ ناشی از این بیماری نسبتا بالا است.


به گزارش پرسی بلاگ به نقل از ایسنا، تازه ترین آمارها از آن حکایت می کند که شمار مبتلایان کروناویروس جدید در جهان تابحال به ۱۶ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۴۶۷ نفر رسیده و مرگ ۶۴۸ هزار و ۴۷۶ نفر در اثر این بیماری هم تأیید شده است. همینطور بنابر اعلام وزارت بهداشت تا ظهر روز گذشته (شنبه - چهارم مردادماه) مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۸۸ هزار و ۸۳۹ نفر رسیده و متاسفانه ۱۵ هزار و ۴۸۴ هم در کشورمان به علت این بیماری جان باخته اند.
کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونا در وزارت بهداشت، تحلیل استانی وضعیت این بیماری در هفته منتهی به سوم مردادماه را منتشر نمود.
روش محاسبه شاخص ها
در محاسبات روند، در این گزارش و گزارشات آتی، تعداد موارد جدید روزانه مبتلای بستری و سرپایی وارد آنالیز میشود. برای ارزیابی روند گسترش بیماری کووید ۱۹ دراستان های مختلف کشور از تحلیل روند تغییرات اتفاق افتاده برای موارد مبتلا شدن و مرگ گزارش شده روزانه استفاده شد. برای محاسبه روند تغییرات مبتلا شدن و مرگ در سه روز اخیر، ابتدا متوسط سه روزه تعداد گزارش مبتلا شدن و مرگ هر روز با میانگین گرفتن از داده های همان روز، روز قبل و روز بعد محاسبه شد. سپس میزان افزایش هرروز نسبت به روزقبل محاسبه شد.
تحلیل احتمالی وضعیت منحنی اپیدمیبرای تحلیل احتمالی وضعیت منحنی اپیدمی موارد زیر مدنظر قرار گرفت:
درمواردی که هر دو شاخص تغییر روند مبتلا شدن و مرگ در چند روز اخیر روند افزایشی داشت، منحنی اپیدمی احتمالاً روند افزایشی دارد.
درمواردی که شاخص تغییر روند مبتلا شدن نزولی ولی شاخص تغییر روند مرگ صعودی بود، احتمالاً اخیراً پیک اپیدمی رد شده است.
در مواردی که منحنی اپیدمی تمام می شود، وضعیت به حالت ثبات می رسد و تغییرات در آن مختصر و نامنظم می باشد. باید توجه داشت هر لحظه این روند مستعد یک پیک دیگر می باشد. درمواردی که هردو شاخص تغییر روند مبتلا شدن و مرگ در چند روز اخیر روند نزولی داشت، منحنی اپیدمی احتمالاً روند نزولی دارد.
منظوراز ناسازگاری داده ها این است که روند داده های مرگ و مبتلا شدن از یک الگوی قابل تفسیر پیروی نکرده و تغییرات ناهمگن روند شاخصهای مبتلا شدن و مرگ دیده می شود. در این موارد تحلیل بهتر را در ایام بعد و با داده های درست تر می توان عرضه داد.
ناسازگاری در داده ها به علل مختلفی میتواند رخ دهد؛ همچون علل بروز ناسازگاری میتوان به ثبت غیردقیق روزانه داده ها توسط استان ها و وجود خطا هنگام ثبت داده ها، وجود تلفیقی از چند الگوی اپیدمی در استان (شروع اپیدمی در نقطه ای از استان و اتمام اپیدمی دیگر در نقطه دیگر(بیمارپذیری یا بیمارگریزی گسترده در استان و تغییرروند مهاجرت بیماران در طول زمان اشاره نمود.
تقسیم بندی استان ها از نظر میزان گزارشبنابر اعلام کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت که گزارش آن در پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت قرار گرفته، استان ها بر مبنای میزان بروز تجمعی موارد بیماری به سه دسته پرگزارش، با گزارش متوسط و با گزارش پایین تقسیم شدند و روند بیماری در آنها در جدول و نمودارهای مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. در مورد استان های با بروز کم، تغییرات کم در داده ها میتواند تغییرات سریع در شاخص ها ایجاد کند و ازاین رو تفسیر داده های این استانها سخت تر بوده و با عدم اطمینان بیشتری همراه می باشد.
تحلیل بر طبق این شاخص ها، احتمالی بوده و انتظار است تیم کمیته اپیدمیولوژی استانها همراه با سایر شاخص ها و تحلیل های دقیق تر، شواهد بهتری از روند اپیدمی در استان ها و دانشگاههای علوم پزشکی کشور عرضه کنند.
تحلیل روند بیماری در هفته منتهی به ۳مردادماهدر روند کشوری بیماری، هر چند موارد مبتلا شدن و مرگ نسبتا بالا است، اما ثبات و تغییرات مختصر صعودی در آن دیده می شود. روند ثبات با تغییرات مختصر و نامنظم در یک استان (لرستان) و با تغییرات مختصر کاهشی در یک استان (خوزستان) مشاهده شد. روند صعودی یا شروع پیک در ۹ استان (آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، مازندران، خراسان رضوی، کرمان، قزوین، گلستان، قم و تهران) مشاهده شد. به نظر می آید شش استان (زنجان، ایلام، آذربایجان غربی، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد و مرکزی) اخیراً یک پیک اپیدمی را تجربه کرده اند. در ۱۴ استان (هرمزگان، کرمانشاه، کردستان، بوشهر، اردبیل، فارس، سمنان، همدان، سیستان و بلوچستان، یزد، البرز، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و گیلان) ناسازگاری داده ها اجازه تحلیل درستی از وضعیت اپیدمی را نمی دهد.
باید مدنظر داشت که یک استان می تواند چندین پیک منحنی را تجربه نماید. جهت اطلاع از روش کار و اطلاعات بیشتر در مورد روندهای استانی در چند روز اخیر به وبسایت کمیته اپیدمیولوژی کووید-۱۹ به آدرس http: //corona.behdasht.gov.ir رجوع کنید.کرونا در جهانبر اساس گزارش کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، میزان مرگ و میر و کشندگی بیماری کووید-۱۹ در جهان چهار درصد است. همینطور تعداد موارد جدید بروز کرونا در جهان در روز یکم مرداد ماه ۲۰۲۷۲۶ نفر، در روز دوم مرداد ماه ۲۴۷۲۲۵ نفر و در روز سوم مرداد ماه ۲۸۴۱۹۶ نفر بوده است.


همچنین، ۱۵ کشور اول از نظر مبتلا شدن به کرونا در جدول زیر اعلام شده اند که بر مبنای آن کشور آمریکا با چهار میلیون و ۲۴۸ هزار و ۷۵۹ مبتلا شدن در صدر موارد مبتلا شدن به کرونا قرار داشته و پس از آن کشور برزیل و هند در رتبه دوم و سوم قرار گرفته اند. ایران هم با ابتلای ۲۸۸ هزار و ۸۳۹ نفر به کرونا در رتبه یازدهم جهان از نظر میزان مبتلا شدن به بیماری کووید-۱۹ قرار گرفه است.


هـدف از آزمایـش کـووید-۱۹ چیسـت؟ آزمایشات تشخیص بیماری کووید-۱۹ درحال حاضر دو نوع هستند؛ یا خود ویروس را تشخیص می دهند و یا آنتی بادی های ساخته شده در پاسخ سیستم ایمنی بدن به ویروس را شناسایی می کنند.
آزمایش تشخیص ویروس، ماده ژنتیکی (اسید نوکلئیک) ویروس را در خلال عفونت فعال تشخیص می دهد و به آن آزمایش واکنش زنجیرهای پلیمراز یا آزمایش اسید نوکلئیک (PCR) گفته می شود. این آزمایش در هفت روز اول بروز علایم در بیمار، بهترین عملکرد را دارد. در این آزمایش، ویروس کرونا را می توان در سواب های گرفته شده از بینی یا گلو، حتی پیش از ظاهر شدن علایم بیماری (به طور متوسط ۵ روز پیش از ظاهر شدن علایم بالینی)، تشخیص داد. حتی بعضی از افرادی که در طول عفونت خود هیچ علائمی ندارند، در آزمایش تشخیص ویروس جواب آزمایش ایشان مثبت شده و این یعنی این افراد برای دیگران آلوده کننده خواهند بود.
پس از گذشت چند روز از بیماری، غلظت ویروس در مخاط کاسته می شود و تشخیص ویروس از نمونه های سواب مشکل است، در این زمان است که سطح آنتی بادی های موجود در خون بالا می رود. در واقع، آزمایش آنتی بادی عفونت گذشته را تشخیص می دهد و از حدود ۱۰ روز بعد از شروع علایم بهتر عمل می کند و ابزار مناسب و سفارش شده ای برای تشخیص عفونت فعال نیست. به عبارت دیگر، آزمایش شناسایی ویروس عمدتاً برای تشخیص بیماری استفاده می شود. در حالیکه آزمایش آنتی بادی عمدتاً جهت بررسی میزان انتشار کووید-۱۹ در جمعیت استفاده می شود.
آزمایش ویروس (نمونه برداری مخاط بینی و حلق)، دارای خصوصیت بالاست، یعنی اگر آزمایش کسی مثبت باشد، به احتمال بسیار بالا فرد بیمار است، اما حساسیت این آزمایش در مواقعی که عملکرد سیستم دفاعی بیمار بالا رفته باشد و یا نمونه سواپ خوبی گرفته نشود، پایین است و امکان دارد افراد بیمار را تشخیص ندهد.
آزمایش آنتی بادی (آزمایش خون) آنتی بادی هایی که سیستم ایمنی در مقابله با ویروس در بدن ساخته است را تشخیص می دهد و حساسیت خوبی دارد. این آزمایش به سه علت از خصوصیت بالایی برخوردار نیست؛ اول اینکه امکان دارد برخی از افراد مبتلا، آنتی بادی در بدن شان تولید نشود. دوم اینکه امکان دارد در عفونت های شبیه به کووید-۱۹ هم این آنتی بادی ها افزایش داشته باشند که تشخیص قطعی سخت می شود. سوم اینکه به علت ناشناخته بودن ویروس ما از مدت زمان دقیق وجود آنتی بادی در بدن اطلاع نداریم.


تجارب کشـورهای جهـان در مواجهـه با کووید-۱۹؛ این قسمت کوبـاکوبا کشوری در آمریکای جنوبی و بزرگترین جزیره دریای کارائیب، با مساحت ۱۰۶.۴۴۰ کیلومترمربع و جمعیت ۱۱.۳۲۶.۱۶۲ نفر است. بانک جهانی، کوبا را پیشتازترین کشور در سرانه پزشک می خواند. در کوبا به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۸.۱۹ پزشک وجود دارد.
موارد کووید-۱۹ در این کشور از تاریخ بیست و یکم اسفند ماه ۱۳۹۸ گزارش شد. واکنش کوبا به پاندمی جهانی کووید -۱۹ هم به لحاظ ملی و هم از حیث مشارکت بین المللی چشمگیر بود و برخلاف خیلی از کشورهای قاره آمریکا در این عرصه موفق عمل کرده است.
کوبا الان در رتبه ۱۱۴ کشورهای جهان از نظر شمار مبتلایان قرار دارد. در این کشور تابحال تنها ۲.۴۱۶ مورد تأییدشده بیماری و ۸۷ مورد مرگ گزارش شده است.
برخی از تجارب و اقدامات انجام شده در این کشور شامل موارد زیر است:
- واکنش سریع مقامات این کشور از آغاز گزارش بیماری در چین، با برگزاری کمیسیون مشترک ملی
- سفر متخصصان کوبایی به چین برای آگاهی از رفتار کرونا ویروس جدید
- بررسی خانه به خانه وضعیت سلامت مردم، نمونه گیری، رصد تماس ها و قرنطینه افراد از ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
- منع کامل تردد در سرتاسر کشور، رعایت فاصله اجتماعی و زدن ماسک هنگام خروج از منزل از ۱ فروردین ۱۳۹۹
- بهره مندی خانوارهای کم درآمد از برنامه های همیاری اجتماعی و خانوادگی (تحویل غذا، دارو و سایر اقلام ضروری درب منزل)
- تعلیق دریافت مالیات از بخش های تجاری
- اعزام پزشک به حداقل ۱۴ کشور جهان برای کمک به کنترل و درمان کووید -۱۹ در این کشورها.
منبع:

1399/05/05
15:01:03
5.0 / 5
2634
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
لینک دوستان پرسی بلاگ
پرسی بلاگ