تاثیر طراحی و رنگ خودرو بر تصادف با عابران پیاده

تاثیر طراحی و رنگ خودرو بر تصادف با عابران پیاده

پرسی بلاگ: نتایج یك پژوهش نشان میدهد طراحی و رنگ خودرو بر تصادف با عابران پیاده موثر است و خودروهایی كه رنگ روشن دارند بیشتر با عابران پیاده تصادف می كنند.


به گزارش پرسی بلاگ به نقل از ایسنا، عابران پیاده در مقایسه با وسائط نقلیه موتوری دارای لطمه پذیری بیشتری هستند؛ به این معنا كه تصادف یك وسیله نقلیه با عابرین پیاده حدودا بطور اجتناب ناپذیری به جرح یا مرگ عابران پیاده منجر می شود. پژوهشگران در پژوهشی با عنوان تاثیر خصوصیات وسیله نقلیه بر تصادفات عابران پیاده این مساله را بررسی نموده اند.
در این پژوهش كه توسط حمیدرضا عزیزی، استادیار مدیریت ایمنی ترافیك دانشگاه علوم انتظامی امین و سید محمد سادات حسینی، استادیار برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علوم انتظامی امین انجام شده، آمده است: « در این پژوهش با بررسی فرم های كات( فرم تصادفات) و مصاحبه با كارشناسان پلیس، عوامل موثر بر تصادفات عابران پیاده به تفكیك خصوصیات عابر پیاده، راننده، وسیله نقلیه و معابر شناسایی و این عوامل به خصوصیات جزئی تر مثل سن، جنس، رنگ لباس تفكیك و میزان اهمیت آنها در بروز تصادفات با استفاده از روش تحلیل عاملی محاسبه و در جداول مناسب وارد شده است؛ به نحوی كه با استفاده از جداول مربوطه می توان میزان خطرناك بودن هر یك از این موارد برای ایمنی عابر پیاده را محاسبه كرد.»
پژوهشگران این پژوهش می گویند: « در پژوهش های گذشته، نقش عوامل موثر در رخداد تصادفات ترافیكی مثل رنگ خودرو و لباس عابر و وضعیت آب وهوایی به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی نقش این عوامل بالقوه در رخداد تصادفات، از روش های آماری و مدلهای ریاضی مختلفی بهره گرفته شده است.»
در این مقاله آمده است: « این پژوهش به لحاظ هدف، كاربردی و به لحاظ نوع و روش، توصیفی و تحلیلی است؛ چونكه پژوهشگر به دنبال شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر ایمنی عابران پیاده است و در محدوده مكانی محدود به شهر تهران انجام گرفته است. محدوده زمانی پژوهش نیز از دی ماه ۱۳۹۴ تا خرداد ماه ۱۳۹۵ بوده است. برای جمع آوری آمار و اطلاعات، از روش اسنادی و كتابخانه ای و برای جمع آوری نظر اعضای جامعه آماری، از ابزار مصاحبه و پرسش نامه استفاده شده است. در این پژوهش، خبرگان ایمنی حمل و نقل و عابران پیاده به تعداد حدود ۳۰ نفر مورد مصاحبه قرار گرفته و با استفاده از نتایج آن، سوالات پرسشنامه برای نظرسنجی مشخص شدند. متخصصان و كارشناسان ایمنی ترافیك در تهران، جامعه آماری پژوهش در تكمیل پرسشنامه تدوین شده هستند كه تعداد آنها، حدود ۶۰ نفر تخمین زده می شود.»
عزیزی و سادات حسینی در این مقاله می گویند: «پس از مذاكره و استماع نظر صاحب نظران و مطلعین امر آموزش، نسبت به تهیه پرسش نامه ای شامل حدود ۱۵۰ سوال اقدام شده است. این سوالات بر اساس پنج عامل موثر بر تصادفات عابران پیاده شامل انسان، راه، وسیله نقلیه، عوامل محیطی و شرایط سیاسی اجتماعی تدوین شدند و سپس در مورد تاثیر هر یك از عوامل با تعیین مقیاس مناسب اقدام شده است. درباب بررسی اسناد كلیه فرم های كام تصادفات( فرم گزارش تصادف) سامانه مرفوك عابران پیاده در شهر تهران در سال ۹۵ مورد استفاده قرار می گیرد.»
بر طبق آمارهای موجود در این مقاله، خودرو های پژو و پراید بیشترین فراوانی را در تصادف با عابران پیاده داشتند؛ اما این خودرو ها جزو پرشمارترین خودرو های كشور نیز هستند. بدین سبب نمی توان درمورد خطرساز بودن آنها بدون توجه به تعدادشان نتیجه گیری كرد.
در این پژوهش آمده است: « با استفاده از آمار موجود در شماره گذاری تهران بزرگ تعداد خودرو های نوشماره از هر نوع وسیله نقلیه بعنوان ملاكی از تعداد خودرو های فعال در شهر تهران برداشت شد. با تقسیم تعداد عابران پیاده فوت شده بر تعداد خودرو های هر نوع، شاخص تعداد عابران پیاده فوت شده به ازای هر یك میلیون خودرو از هر نوع به دست آمد كه مشخص كننده میزان خطرساز بودن هر نوع خودرو است. بر این اساس، خودرو پیكان بیشترین تعداد تصادف فوتی با عابران پیاده را نسبت به تعداد داشته است و خودرو های پراید و پژو كه بیشترین فراوانی تصادفات فوتی عابران پیاده را داشتند، نسبت به تعداد خود، در سطح متوسطی قرار دارند.»
نویسندگان این مقاله می گویند: « با تقسیم تعداد عابران مجروح شده بر تعداد خودرو های هر نوع، شاخص تعداد عابرین پیاده مجروح شده به ازای هر یك هزار خودرو از هر نوع به دست آمد كه بعنوان یك معیار مناسب برای مشخص كردن میزان خطرساز بودن هر نوع خودرو بیان شده است. در تصادفات جرحی، پیكان بیشترین فراوانی را نسبت به تعداد خود دارد و خودرو های پراید و پژو در حد متوسطی هستند.»
بعد از بررسی یافته های این پژوهش، در مورد طراحی ایمن خودرو، با بررسی نظرات كارشناسان مشخص شد كه این عامل بر كاهش تصادفات عابران پیاده موثر است. بررسی آمار تصادفات عابران پیاده در شهر تهران نیز نشان داد كه خودرو های دارای طراحی نامناسب، مشخصا خودرو پیكان بیشتر گرفتار تصادف با عابران پیاده می شوند. در مورد رنگ خودرو، با بررسی نظرات كارشناسان مشخص شد كه این عامل بر كاهش تصادفات عابران پیاده موثر است. بررسی آمار تصادفات عابران پیاده در شهر تهران نیز نشان داد كه خودروهایی كه رنگی روشن دارند بیشتر گرفتار تصادف با عابران پیاده می شوند.
پژوهشگران می گویند: « در مورد تسهیلات دستیار راننده، با بررسی نظرات كارشناسان مشخص شد كه بااینكه به نظر آنها این عامل بر كاهش تصادفات عابران پیاده موثر است؛ ولی این تاثیر به اندازه عوامل دیگر نیست. بررسی آمار تصادفات عابران پیاده در شهر تهران نیز نشان داد كه خودرو های مجهز به تسهیلات دستیار راننده مثل خودرو های تویوتا و مزدا، بااینكه كمتر گرفتار تصادف با عابران پیاده می شوند ولی شدت تصادفات آنها بیشتر است.»
این پژوهش بیست ونهمین شماره فصلنامه علمی راهور انتشار یافته است.
منبع:

1398/08/29
10:07:48
5.0 / 5
4389
تگهای خبر: آموزش , اجتماعی , پلیس , ترافیك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
پرسی بلاگ